Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniobiorców oraz Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne d

04-07-2014

Komunikat dla Świadczeniobiorców oraz dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne dotyczący terminu oddania do realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne potwierdzonych do refundacji w terminie do 30.06.2014 r. 


Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2014 r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013, poz. 1678), potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wyrobem medycznym dokonane przed dniem 1 lipca 2014 r. w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie zachowuje ważność do dnia 31 lipca 2014 r.

Oznacza to, że zlecenie potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia do dnia 30 czerwca 2014 r. jest ważne do 31 lipca 2014 r. czyli musi być złożone do realizacji u świadczeniodawcy w terminie do 31 lipca 2014 r.

Złożenie zlecenia do realizacji nie jest tożsame z koniecznością zakończenia realizacji świadczenia czyli odbioru przez pacjenta do dnia 31 lipca 2014 r. 

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29 88 368,365,364,374

Wszystkie aktualności