TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

04-09-2007
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia udostępniania świadczeniodawcom programów komputerowych (Pakiet Świadczeniodawcy i KS-SWD), służących rozliczaniu wykonanych świadczeń, wyjaśniamy wątpliwości wyrażane w kierowanych do nas pismach:

- Podana data graniczna: 30 września 2007 , oznacza koniec okresu sprawozdawczego, który można będzie rozliczyć w oparciu o aktualne, uzgodnione z NFZ wersje programów: Pakiet Świadczeniodawcy i KS- SWD. Dane za wrzesień będą przekazywane w pierwszej połowie października. W tym okresie NFZ będzie odpowiedzialny za zgodność oprogramowania rozliczeniowego z obowiązującymi zasadami.

- W kolejnych miesiącach NFZ nie będzie już ponosił odpowiedzialności za aktualizację udostępnionego świadczeniodawcom oprogramowania, choć nie będzie też zakazywał jego używania w celu rozliczenia. Od przyszłego roku dotychczasowe oprogramowanie na pewno nie będzie działać prawidłowo. Dlatego też NFZ zaleca jak najszybszą wymianę tego oprogramowania na jeden z programów oferowanych na otwartym rynku.

- W najbliższym czasie NFZ opublikuje informator dotyczący wyboru nowego oprogramowania.
Zarówno Pakiet Świadczeniodawcy, jak i KS -SWD, zostaną wyposażone w funkcję eksportu zgromadzonych w nich danych dotyczących roku 2007, co umożliwi przeniesienie ich do nowego oprogramowania.
Dalsze informacje dotyczące ogólnodostępnych formatów wymiany danych będą pojawiać się na stronie internetowej www.nfz.gov.pl

źródło - Departament Informatyki
Centrala NFZ

Wszystkie aktualności