Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców – lekarzy specjalistów zlecających zaopatrzenie w sprzęt stomijny

05-02-2014

Komunikat dla Świadczeniodawców – lekarzy specjalistów zlecających zaopatrzenie w sprzęt stomijny 

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w przypadku wypisywania zleceń na zaopatrzenie w sprzęt stomijny oznaczony grupą P i liczbą porządkową 99 na zleceniu lekarskim wymagane jest dookreślenie przez lekarza rodzaju stomii poprzez wpis w rubryce „Informacje dodatkowe” słowa: kolostomia, ileostomia lub urostomia, ponieważ od rodzaju stomii zależy limit refundacji.

 

                                                                  Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29 88 368,365,364

 

Wszystkie aktualności