TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący udostępnienia wersji elektronicznej aneksów do umów w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPE

08-07-2011

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący udostępnienia wersji elektronicznej aneksów do umów w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina, iż warunkiem udostępnienia wersji elektronicznej aneksów do umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (zawierających aktualny katalog świadczeń) jest odesłanie obydwu podpisanych egzemplarzy aneksu. Prosimy zatem o niezwłoczne odesłanie aneksów wynikających z wprowadzenia zarządzenia nr 29/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 14 czerwca 2011r.w w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Dział Obsługi Umów MOW NFZ

Wszystkie aktualności