Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców o ogłoszeniu postępowania w trybie konkursu ofert

24-07-2017

Komunikat dla Świadczeniodawców o ogłoszeniu w trybie konkursu ofert postępowania poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń  w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH (lekowych):            

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że na terenie województwa małopolskiego w dniu 24 lipca 2017 r. został ogłoszony konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe - w zakresie:

  1. Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych  (ICD-10 N 25.8) - 03.0000.339.02,
  2. Leczenie Parykalcytolem Wtórnej Nadczynności Przytarczyc u Pacjentów Hemodializowanych (ICD-10 N 25.8) - 03.0000.369.02,
  3. Leczenie Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3) - 03.0000.370.02,
  4. Leczenie Niedokrwistości w Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek (ICD-10 N 18) - 03.0000.337.02.
  5. Leczenie Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Zaawansowanej Choroby Parkinsona (ICD-10 G.20) - 03.0000.390.02
  6. Leczenie Ewerolimusem Chorych Na Stwardnienie Guzowate
    z Niekwalifikującymi Się Do Leczenia Operacyjnego Guzami Podwyściółkowymi Olbrzymiokomórkowymi (SEGA)(ICD-10 Q85.1) - 03.0000.389.02

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl  w zakładce Kontraktowanie/Postępowania Konkursowe/Informator o postępowaniach na rok 2017. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 lub za pośrednictwem poczty do dnia 7 sierpnia 2017 r.
(w placówce do godz. 16.00).

Informujemy, że oczekiwana przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ cena za punkt w zakresach świadczeń nierzeczowych wynosi: 1,00 zł. Dla zakresu skojarzonego, tj. leku stosowanego w ramach programu: 1,00 zł.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie

tel. 12 29 88 491/489

Wszystkie aktualności