Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców o ogłoszeniu w trybie konkursu ofert postępowania poprzedzającego zawarcie umów

07-01-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że na terenie województwa małopolskiego został ogłoszony konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe - w zakresie Leczenia tyrozynemii typu 1 (HT-1) ICD-10 E70.2

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej Oddziału w zakładce Kontraktowanie 2015 - Informator o postępowaniach na rok 2016. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 lub za pośrednictwem poczty do dnia 14 stycznia 2016 r. do godz. 16.00.

Informujemy, że oczekiwana przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ cena za punkt w zakresach świadczeń nierzeczowych wynosi: 52,00 zł. Dla zakresu skojarzonego, tj. leku stosowanego w ramach programu: 1,00 zł.

Jednocześnie, poniżej prezentujemy podział wartości kwoty danego postępowania na poszczególne zakresy - świadczenia nierzeczowe (03.0000.xxx.02) i leki (03.0001.xxx.02):

Kwoty postępowania na w/w programy lekowe mają charakter minimalny. Wartość postępowania wynosi: 1908,00 zł z czego na świadczenia nierzeczowe planowana jest kwota: 1872,00 zł, na substancje czynne:  36,00 zł. 

W przypadku podpisania umowy z wyłonionym w postępowaniu realizator-em/ami w/w świadczeń, kwota zobowiązania zostanie dostosowana do kosztów leczenia pacjent –a/ów po jego/ich zakwalifikowaniu do leczenia w programie przez Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 488

Wszystkie aktualności