Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców o ogłoszeniu w trybie konkursu ofert postępowania poprzedzającego zawarcie umów ...

29-04-2016

Komunikat dla Świadczeniodawców o ogłoszeniu w trybie konkursu ofert postępowania poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń  w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAM ZDROWOTNY (lekowy): Leczenie mukopolisacharydy typu VI (Zespół Maroteaux – Lamy) (ICD-10 E 76.2)                 

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że na terenie województwa małopolskiego w dniu 29 kwietnia 2016 r. został ogłoszony konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe - w zakresie Leczenie mukopolisacharydy typu VI (Zespół Maroteaux – Lamy) (ICD-10 E 76.2).      

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej Oddziału w zakładce Kontraktowanie/Postępowania Konkursowe  w zakładce Informator o postępowaniach na rok 2016. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 lub za pośrednictwem poczty do dnia 13 maja 2016 r. (w placówce do godz. 16.00).

Informujemy, że oczekiwana przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ cena za punkt w zakresach świadczeń nierzeczowych wynosi: 52,00 zł. Dla zakresu skojarzonego, tj. leku stosowanego w ramach programu: 1,00 zł.

Ze względu na okres finansowania objęty umową (31.05.2016 r. – 30.06.2016 r.) kwota postępowania na w/w program lekowy ma charakter minimalny i wynosi 424 zł z czego na świadczenia nierzeczowe planowana jest kwota: 416,00 zł; na substancje czynne:  8,00 zł.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 488/491

Wszystkie aktualności