Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców o ogłoszeniu w trybie konkursu ofert postępowania poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie

28-05-2015

Komunikat dla Świadczeniodawców o ogłoszeniu w trybie konkursu ofert postępowania poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń  w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMY ZDROWOTNE (lekowe)  - „LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH (ICD-10: G61.8, G62.8, G63.1, G70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2)”

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 28.05.2015 r. został ponownie ogłoszony konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe - w zakresie  „LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH (ICD-10: G61.8, G62.8, G63.1, G70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2)”. Konkurs ofert dotyczący w/w zakresu ogłoszony 18.05.2015 r. został odwołany, o czym informowaliśmy w poprzednim komunikacie (z dnia 28.05.2015 r).

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2015 - Informator o postępowaniach. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 lub za pośrednictwem poczty do dnia 11 czerwca 2015 r. do godz. 16.00.

Dodatkowo Świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację niniejszego programu zdrowotnego informujemy, że:

Zgodnie z wymaganiami wobec Świadczeniodawców dla Programu leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych określonymi w zał. 4 do Zarządzenia nr 21/2015/DGL Prezesa NFZ z dnia 30 kwietnia 2015 r. niezbędne jest między innymi „co najmniej 2-letnie doświadczenie w leczeniu chorych immunoglobulinami, potwierdzone realizacją co najmniej 3 procedur rocznie”. W związku z powyższym prosimy o składnie ofert jedynie tych Świadczeniodawców, którzy poświadczą pisemnie fakt udzielenia pacjentowi/pacjentom co najmniej 3 świadczeń o kodzie: 5.53.01.0001401 - LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN w każdym z  dwóch lat (nie muszą być następujące po sobie). W oświadczeniu załączonym do oferty prosimy o wskazanie dat poszczególnych podań immunoglobulin i id pozycji rozliczeniowej – w celu możliwości identyfikacji świadczenia w systemie informatycznym NFZ.
 

Wszystkich oferentów przystępujących do postępowań w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programy zdrowotne (lekowe) informujemy, że w złożonej ofercie (w zależności od programu) należy wykazywać wyłącznie osoby upoważnione do realizacji danych świadczeń - przykładowo do Programu leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych powinni zostać wykazani jedynie:
• lekarze specjaliści neurologii,
• w przypadku leczenia dzieci – lekarze specjaliści w dziedzinie neurologii dziecięcej,
• pielęgniarki.

Nie należy w ofertach do programów lekowych zamieszczać danych o pozostałych lekarzach innych specjalności lub nie posiadających wymaganego stopnia wymaganej specjalizacji.

Informujemy, że oczekiwana przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ cena za punkt w ww. zakresach świadczeń nierzeczowych wynosi: 52,00 zł. Dla zakresu skojarzonego, tj. leku stosowanego w ramach programu, oczekiwana cena za punkt wynosi: 1,00 zł.

Poniżej prezentujemy podział wartości kwoty postępowania na świadczenia nierzeczowe i substancje czynne:

Program Leczenia Przetoczeniami Immunoglobulin w Chorobach Neurologicznych – wartość postępowania wynosi 898 185,00 zł, z czego na świadczenia nierzeczowe planowana jest kwota: - 118 560,00 zł, na substancje czynne - 779 625,00 zł;

 

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 491

Wszystkie aktualności