TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców o ogłoszeniu w trybie konkursu ofert postępowania poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie ...

18-04-2016

Komunikat dla Świadczeniodawców o ogłoszeniu w trybie konkursu ofert postępowania poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń  w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAM ZDROWOTNY (lekowy): Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0)             

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że na terenie województwa małopolskiego został ogłoszony konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe - w zakresie Programu leczenia wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0). 

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej Oddziału w zakładce Kontraktowanie/Postępowania Konkursowe  w zakładce Informator o postępowaniach na rok 2016. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 lub za pośrednictwem poczty do dnia 29 kwietnia 2016 r. do godz. 16.00.

Informujemy, że oczekiwana przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ cena za punkt w zakresach świadczeń nierzeczowych wynosi: 52,00 zł. Dla zakresu skojarzonego, tj. leku stosowanego w ramach programu: 1,00 zł.

Jednocześnie, poniżej prezentujemy podział wartości kwoty danego postępowania na poszczególne zakresy - świadczenia nierzeczowe (03.0000.xxx.02) i leki (03.0001.xxx.02): Wartość postępowania wynosi: 10 846,00 zł z czego na świadczenia nierzeczowe planowana jest kwota: 1 352,00 zł, na substancje czynne: 9 494,00 zł.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 488

Wszystkie aktualności