TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców o ogłoszeniu w trybie rokowań postępowania

24-07-2017

Komunikat dla Świadczeniodawców o ogłoszeniu w trybie rokowań postępowania poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń  w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH (lekowych):            

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że na terenie województwa małopolskiego w dniu 24 lipca 2017 r. zostało ogłoszone w trybie rokowań postępowanie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe - w zakresie:

  1. Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych (ICD-10 E85, R50.9, D89.8, D89.9) - 03.0000.386.02;
  2. Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem- (ICD-10 C44) - 03.0000.388.02.

Informator o postępowaniach oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl  w zakładce Kontraktowanie/Postępowania Konkursowe /Informator o postępowaniach na rok 2017. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 lub za pośrednictwem poczty do dnia 31 lipca 2017 r. (w placówce do godz. 16.00).

Informujemy, że oczekiwana przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ cena za punkt w zakresach świadczeń nierzeczowych wynosi: 52,00 zł. Dla zakresu skojarzonego, tj. leku stosowanego w ramach programu: 1,00 zł.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie

tel. 12 29 88 491/489

Wszystkie aktualności