Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców o ogłoszonych w trybie konkursu ofert postępowaniach poprzedzających zawarcie umów

23-10-2015
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 22 października 2015 r. zostały ogłoszone konkursy ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w następujących zakresach:
 
  1. świadczenia w zakresie onkologii na obszarze powiatu brzeskiego, dąbrowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, wielickiego oraz miasta Nowy Sącz – cena oczekiwana: 8,95 zł.
  2. świadczenia w zakresie gastroenterologii  na obszarach grup powiatów:
  • brzeski, dąbrowski, tarnowski, gorlicki,
  • nowotarski, tatrzański, m. Nowy Sącz,
  • olkuski, proszowicki, bocheński, wielicki,
cena oczekiwana: 9,00 zł.
  1. badania endoskopowe przewodu pokarmowego -kolonoskopia na obszarze powiatu limanowskiego, cena oczekiwana 9,42 zł.
 
Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2015 - Informator o postępowaniach. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.
 
Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 lub za pośrednictwem poczty do dnia 5 listopada 2015 r. do godz. 16.00.
 
 
 

Dział Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Stomatologii
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. 29 88 269, 153, 274
 
Wszystkie aktualności