Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców o ogłoszonych w trybie konkursu ofert postępowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielan

26-03-2015

Komunikat dla Świadczeniodawców o ogłoszonych w trybie konkursu ofert postępowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń  w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresach PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH (lekowych) oraz CHEMIOTERAPII

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 26.03.2015 r. zostały ogłoszone konkursy ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w następujących zakresach:
program lekowy - „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u pacjentów dorosłych (PNO)”, program lekowy - „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu (ICD-10 C 34.0)”, program lekowy -„Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR) (ICD-10 R62.9) ”, program lekowy – „Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) (ICD-10 C91.0), program lekowy - „Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'ego (ICD-10 C84.0, C84.1) oraz konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w zakresie Chemioterapia w trybie ambulatoryjnym (powiat suski), w zakresie Chemioterapia w trybie jednodniowym (powiat gorlicki) oraz w zakresie Chemioterapia – hospitalizacja (powiat suski).

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2015 - Informator o postępowaniach.
Prosimy o  zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 lub za pośrednictwem poczty do dnia 9 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
Tel.  (12) 29 88 491

Wszystkie aktualności