Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców o ogłoszonych w trybie konkursu ofert postępowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielan

18-05-2015

Komunikat dla Świadczeniodawców o ogłoszonych w trybie konkursu ofert postępowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń  w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMY ZDROWOTNE (lekowe)

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 18.05.2015 r. zostały ogłoszone konkursy ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe - w następujących zakresach:

1  „LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH (ICD-10: G61.8, G62.8, G63.1, G70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2)”,

2 „LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM  I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)”,

3 „LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH (ICD-10 N25.8)”.

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl  w zakładce Kontraktowanie 2015 - Informator o postępowaniach. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 lub za pośrednictwem poczty do dnia 1 czerwca 2015 r. do godz. 16.00.

Dodatkowo Świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację poniższych programów zdrowotnych informujemy, co następuje:

I. Zgodnie z wymaganiami wobec Świadczeniodawców dla Programu leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych określonymi w zał. 4 do Zarządzenia nr 21/2015/DGL Prezesa NFZ z dnia 30 kwietnia 2015 r. niezbędne jest między innymi „co najmniej 2-letnie doświadczenie w leczeniu chorych immunoglobulinami, potwierdzone realizacją co najmniej 3 procedur rocznie”. W związku z powyższym prosimy o składnie ofert jedynie tych Świadczeniodawców, którzy poświadczą pisemnie fakt udzielenia pacjentowi/pacjentom co najmniej 3 świadczeń o kodzie: 5.53.01.0001401 - LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN w każdym z  dwóch lat (nie muszą być następujące po sobie). W oświadczeniu załączonym do oferty prosimy o wskazanie dat poszczególnych podań immunoglobulin i id pozycji rozliczeniowej – w celu możliwości identyfikacji świadczenia w systemie informatycznym NFZ.


II. Zgodnie z wymaganiami wobec Świadczeniodawców dla Programu leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem i epoprostenolem (TNP) określonymi w zał. 4 do Zarządzenia nr 21/2015/DGL Prezesa NFZ z dnia 30 kwietnia 2015 r. dla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagana jest jednoczesna realizacja programu lekowego Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP). W związku z powyższym prosimy o składnie ofert jedynie Świadczeniodawców, którzy realizują program TNP o kodzie 03.0001.331.02 i 03.0000.331.02.

Wszystkich oferentów przystępujących do postępowań w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programy zdrowotne (lekowe) informujemy, że w złożonej ofercie (w zależności od programu) należy wykazywać wyłącznie osoby upoważnione do realizacji danych świadczeń - przykładowo do Programu leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych powinni zostać wykazani jedynie:
• lekarze specjaliści neurologii,
• w przypadku leczenia dzieci – lekarze specjaliści w dziedzinie neurologii dziecięcej,
• pielęgniarki.

Nie należy w ofertach do programów lekowych zamieszczać danych o pozostałych lekarzach innych specjalności lub nie posiadających wymaganego stopnia wymaganej specjalizacji.

Informujemy, że oczekiwana przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ cena za punkt w ww. zakresach świadczeń nierzeczowych wynosi: 52,00 zł. Dla zakresu skojarzonego, tj. leku stosowanego w ramach programu oczekiwana cena za punkt wynosi: 1,00 zł.

Jednocześnie, poniżej prezentujemy podział wartości kwoty danego postępowania na poszczególne zakresy - świadczenia nierzeczowe (03.0000.xxx.02) i leki (03.0001.xxx.02):

• Program Leczenia Przetoczeniami Immunoglobulin w Chorobach Neurologicznych – wartość postępowania wynosi 898 185,00 zł, z czego na świadczenia nierzeczowe planowana jest kwota: - 118 560,00 zł, na substancje czynne - 779 625,00 zł;
 
• Program Leczenia Tętniczego Nadciśnienia Płucnego Sildenafilem i Epoprostenolem (TNP) – wartość postępowania wynosi 1 171 758,00 zł, z czego na świadczenia nierzeczowe planowana jest kwota - 127 244,00 zł, na substancje czynne - 1 044 514,00 zł;

•  Program Leczenia Parykalcytolem Wtórnej Nadczynności Przytarczyc u Pacjentów Hemodializowanych – wartość postępowania wynosi 187 656,00 zł, z czego na świadczenia nierzeczowe planowana jest kwota - 19 968,00 zł, na substancje czynne -167 688,00 zł.

 


Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 491

 

Wszystkie aktualności