TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju

10-12-2010

Komunikat dla Świadczeniodawców o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowań  
prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie Terapeutyczne Programy Zdrowotne oraz Chemioterapia

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w ogłoszonych w dniu 15 września 2010 r. w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie Terapeutyczne Programy Zdrowotne oraz Chemioterapia postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert na świadczenia w poniższych zakresach:
• Chemioterapia – hospitalizacja z zakresem skojarzonym
(Nr postępowania: 06-11-000001/LSZ/03/3/1)
• Chemioterapia w trybie hospitalizacji jednodniowej z zakresem skojarzonym
(Nr postępowania: 06-11-000002/LSZ/03/3/1)
• Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym
(Nr postępowania: 06-11-000003/LSZ/03/3/1)
• Program leczenia stwardnienia rozsianego
(Nr postępowania: 06-11-000005/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia choroby Pompego
(Nr postępowania: 06-11-000006/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia raka piersi  (Nr postępowania: 06-11-000007/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia inhibitorami TNF chorych z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
(Nr postępowania: 06-11-000008/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów lekami modyfikującymi  o dużej i umiarkowanej aktywności choroby w warunkach ambulatoryjnych (Nr postępowania: 06-11-000009/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy
(Nr postępowania: 06-11-000010/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej
(Nr postępowania: 06-11-000012/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia przewlekłej białaczki szpikowej
(Nr postępowania: 06-11-000014/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
(Nr postępowania: 06-11-000015/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna
(Nr postępowania: 06-11-000016/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego)
(Nr postępowania: 06-11-000017/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego  (GIST)
(Nr postępowania: 06-11-000020/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia nadpłytkowości samoistnej
(Nr postępowania: 06-11-000021/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia raka nerki (Nr postępowania: 06-11-000024/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia chłoniaków złośliwych
(Nr postępowania: 06-11-000025/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia glejaków mózgu (Nr postępowania: 06-11-000026/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych (Nr postępowania: 06-11-000027/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia choroby Gaucher'a (Nr postępowania: 06-11-000028/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia niedokrwistości w przebiegu PNN
(Nr postępowania: 06-11-000030/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia przewlekłego WZW typu B  w oporności na lamiwudynę
(Nr postępowania: 06-11-000031/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia przewlekłego WZW typu B lub C
(Nr postępowania: 06-11-000032/LSZ/03/2/1)
• Program profilaktyki zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo-płucną) (Nr postępowania: 06-11-000035/LSZ/03/2/1)

następuje przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania z dnia 10 grudnia 2010 r. na dzień 17 grudnia 2010 r.


Dział Programów Terapeutycznych i Chemioterapii MOW NFZ
tel. 012 29-88-479 (488)


Wszystkie aktualności