Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowań w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie Terape

15-09-2010

Komunikat dla Świadczeniodawców o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowań  
w trybie konkursu w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie Terapeutyczne Programy Zdrowotne oraz Chemioterapia


Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w ogłoszonych w dniu 15 września 2010 r. w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie Terapeutyczne Programy Zdrowotne oraz Chemioterapia postępowaniach w trybie konkursu ofert na świadczenia w poniższych zakresach:
• Chemioterapia – hospitalizacja z zakresem skojarzonym (Nr postępowania: 06-11-000001/LSZ/03/3/1)
• Chemioterapia w trybie hospitalizacji jednodniowej z zakresem skojarzonym (Nr postępowania: 06-11-000002/LSZ/03/3/1)
• Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym (Nr postępowania: 06-11-000003/LSZ/03/3/1)
• Program leczenia spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym (Nr postępowania: 06-11-000004/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia stwardnienia rozsianego (Nr postępowania: 06-11-000005/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia choroby Pompego (Nr postępowania: 06-11-000006/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia raka piersi  (Nr postępowania: 06-11-000007/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia inhibitorami TNF chorych z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (Nr postępowania: 06-11-000008/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów lekami modyfikującymi  o dużej i umiarkowanej aktywności choroby w warunkach ambulatoryjnych (Nr postępowania: 06-11-000009/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy (Nr postępowania: 06-11-000010/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia niskorosłych dzieci z ZT (Nr postępowania: 06-11-000011/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej (Nr postępowania: 06-11-000012/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera) (Nr postępowania: 06-11-000013/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia przewlekłej białaczki szpikowej (Nr postępowania: 06-11-000014/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (Nr postępowania: 06-11-000015/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna (Nr postępowania: 06-11-000016/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego) (Nr postępowania: 06-11-000017/LSZ/03/2/1)
• Program zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (Nr postępowania: 06-11-000018/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego (Nr postępowania: 06-11-000019/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego  (GIST) (Nr postępowania: 06-11-000020/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia nadpłytkowości samoistnej (Nr postępowania: 06-11-000021/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia pierwotnych niedoborów odporności u dzieci (Nr postępowania: 06-11-000022/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia niskorosłych dzieci z somatropinową niedoczynnością  przysadki (Nr postępowania: 06-11-000023/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia raka nerki (Nr postępowania: 06-11-000024/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia chłoniaków złośliwych (Nr postępowania: 06-11-000025/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia glejaków mózgu (Nr postępowania: 06-11-000026/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych (Nr postępowania: 06-11-000027/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia choroby Gaucher'a (Nr postępowania: 06-11-000028/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia dzieci z  Zespołem Prader – Willi (Nr postępowania: 06-11-000029/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia niedokrwistości w przebiegu PNN (Nr postępowania: 06-11-000030/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia przewlekłego WZW typu B  w oporności na lamiwudynę (Nr postępowania: 06-11-000031/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia przewlekłego WZW typu B lub C (Nr postępowania: 06-11-000032/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci (Nr postępowania: 06-11-000033/LSZ/03/2/1)
• Program leczenia przewlekłych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą (Nr postępowania: 06-11-000034/LSZ/03/2/1)
• Program profilaktyki zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo-płucną) (Nr postępowania: 06-11-000035/LSZ/03/2/1)

następuje przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania z dnia 06 grudnia 2010 r. na dzień 10 grudnia 2010 r. 
 


Dział Programów Terapeutycznych i Chemioterapii MOW NFZ
tel. 012 29-88-479 (488)

Wszystkie aktualności