Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców, osób uprawnionych (lekarzy i felczerów), pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego

17-12-2013

Komunikat dla Świadczeniodawców, osób uprawnionych (lekarzy i felczerów), pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego zlecających zaopatrzenie w wyroby medyczne będące PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKAMI POMOCNICZYMI

 

Szanowni Państwo
Świadczeniodawcy, osoby uprawnione (lekarze i felczerzy), pielęgniarki i położne
ubezpieczenia zdrowotnego
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 
Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=033031.
Nowe rozporządzenie wprowadza nowe zasady zaopatrzenia w  refundowane  wyroby  medyczne, w tym: nowe nazewnictwo, nowy wykaz asortymentowy, nowe limity i procentowe udziały refundacji w odniesieniu do limitów cenowych, nowe kryteria przyznawania, nowe okresy użytkowania dotyczące wyrobów medycznych i ich napraw oraz nowe wykazy osób uprawnionych do ich wypisywania (lekarzy i felczerów) poszerzone o pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego.
 
W związku z powyższym i obowiązkiem wypisywania począwszy od 1 stycznia 2014 r. zleceń lekarskich na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne zgodnie z nowymi przepisami uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, celem ich wdrożenia od początku roku. Równocześnie informujemy, że zlecenia wypisane od 01.01.2014 r. niezgodnie z nowymi przepisami nie będą potwierdzane do refundacji ani realizowane.
 
Równocześnie informujemy, że od 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy. Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:
 
W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. zlecenia na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne będą wypisywane na dotychczasowych drukach ale zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
 
 
Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29 88 368,365,364
Wszystkie aktualności