TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców, osób uprawnionych (lekarzy i felczerów), pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego

15-01-2014

Komunikat dla Świadczeniodawców, osób uprawnionych (lekarzy i felczerów), pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego zlecających zaopatrzenie w wyroby medyczne

Szanowni Państwo
Świadczeniodawcy, osoby uprawnione (lekarze i felczerzy), pielęgniarki i położne
ubezpieczenia zdrowotnego

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, że w dniu 1 stycznia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1565)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1565/1

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą aby zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne zlecane było zgodnie z kryteriami przyznawania określonymi w ww. Rozporządzeniu oraz aby w przypadkach wątpliwych gdy rodzaj schorzenia – według klasyfikacji ICD-10 nie sugeruje jednoznacznie zasadności zaopatrzenia w dany wyrób medyczny, ww. kryteria wpisane były na zleceniach w miejscu „Dodatkowe informacje, istotne przy doborze (PO) / (SP)”.

Równocześnie przypominamy, że od 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy. Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=033030

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. zlecenia na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne będą wypisywane na dotychczasowych drukach.


Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29 88 368,365,364

 

 

Wszystkie aktualności