TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dotyczący weryfikacji list POZ na dzień 1 lutego 2008 r.

04-03-2008

Komunikat dla Świadczeniodawców PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dotyczący weryfikacji list POZ na dzień 1 lutego 2008 r.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że w związku z zaistniałymi problemami natury informatycznej, skutkującymi opóźnieniem w przeprowadzeniu centralnej weryfikacji list świadczeniobiorców POZ na dzień 1 lutego 2008 r.:
1. Wyniki weryfikacji list lekarza/pielęgniarki/położnej POZ zostaną Państwu udostępnione w terminie do dnia 6 marca 2008r. W przypadku problemów z odebraniem odpowiedzi po weryfikacji na dzień 1 lutego br., wyniki tejże weryfikacji będą mogli Państwo uzyskać pod numerami telefonów: (0-12) 29-88-393, (0-12) 29-88-394, (0-12) 29-88-395.
2. Z uwagi na powyższe, skraca się o 6 dni, tj. o czas powstałego opóźnienia w przekazaniu świadczeniodawcom POZ wyników weryfikacji, termin płatności za faktury wystawione na podstawie tych wyników. Skrócony termin płatności dla rozliczenia umów POZ za luty 2008r., finansowanych na podstawie stawek kapitacyjnych, wynosi 9 dni.
                                                                                                         
 
Dział Ewidencji
Maciej Włodek 
Tel.:(0-12) 29-88-395
 
 
Dział Rozliczania Umów
Agnieszka Kluba
Tel.:(0-12)29-88-281
Wszystkie aktualności