Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ realizujących umowy w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej,

09-09-2014

Komunikat dla Świadczeniodawców PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ realizujących umowy w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej, dotyczący terminu przekazania list uczniów w formie elektronicznej za miesiąc wrzesień 2014 r.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje, iż zgodnie z § 7 ust. 1 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), lista uczniów w formie elektronicznej według stanu na dzień 1 września winna być przekazana do dnia 7 września 2014 r., w celu rozliczenia umowy za miesiąc wrzesień 2014 r.

Z uwagi na rozpoczęty nowy rok szkolny 2014/2015 i związane z powyższym problemy techniczne i organizacyjne w szkołach, uprzejmie informuję, że termin przesłania ww. danych został przesunięty do dnia 21.09.2014 r. Jednocześnie informujemy, że ustalony termin jest nieprzekraczalny.

Termin przesyłania pozostałych list świadczeniobiorców tj. listy lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ pozostaje bez zmian.

Przypominamy, że w celu prawidłowego rozliczenia uczniów za wrzesień 2014 r. muszą Państwo:
1. Wycofać dane uczniów, którzy zakończyli naukę z datą wycofania mniejszą lub równą 01.09.2014 r.
2.  Wprowadzić dane uczniów, objętych opieką od dnia 01.09.2014 r. z datą złożenia 01.09.2014 r.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Dział Ewidencji

tel. 12 29-88-322
12 29-88-381
12 29-88-394

Wszystkie aktualności