Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie

26-11-2007
Komunikat dla Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie

W związku z aneksowaniem umów wieloletnich na rok 2008, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie uprzejmie informuje, iż do zachowania terminu 30 listopada 2007, do którego powinna zostać ustalona kwota zobowiązania w poszczególnych zakresach na kolejny okres rozliczeniowy koniecznym jest złożenie podpisanego aneksu w siedzibie MOW NFZ w Krakowie lub w Delegaturach Oddziału w Tarnowie, Nowym Sączu lub Nowym Targu. W związku z faktem, iż liczy się data wpływu do Funduszu nie zaś data stempla pocztowego zachęcamy Państwa do osobistego dostarczania aneksów.
Ponadto MOW NFZ informuje, iż załączniki do umowy mogą zostać dostarczone w terminie późniejszym tj. do dnia 10 grudnia 2007 roku.


Dział Obsługi Umów
(012) 29-88-205

Wszystkie aktualności