TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców POZ dotyczący zasad rozliczania świadczeń grupowej profilaktyki fluorkowej

29-06-2007
Komunikat dla Świadczeniodawców POZ dotyczący zasad rozliczania świadczeń grupowej profilaktyki fluorkowej


Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie uprzejmie informuje, iż należność za realizację świadczeń grupowej profilaktyki fluorkowej w roku szkolnym 2006/2007 zostanie wypłacona świadczeniodawcom w formie jednorazowej zapłaty przy rozliczeniu świadczeń POZ za miesiąc czerwiec, w wysokości 2 zł za każde wykonane świadczenie u ucznia klasy I-VI szkoły podstawowej, po uprzednim przedłożeniu wraz z rachunkiem :

  1. Liczby uczniów (po weryfikacji), u których wykonano świadczenie (przez świadczenie wykonane rozumie się cykl 6 szczoteczkowań u każdego ucznia w odstępach co 6 tygodni).
  2. Zaświadczenia wystawionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającego, że zawartość fluorków w wodzie pitnej nie przekracza 1mg/
Dział Kontraktowania Świadczeń
Sekcja POZ i Programów Profilaktycznych
tel. (0-12) 29-88-168
Wszystkie aktualności