TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców POZ realizujących umowy w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej dotyczący weryfikacji uczniów

30-07-2007
Komunikat dla Świadczeniodawców POZ realizujących umowy w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej dotyczący weryfikacji uczniów za miesiąc wrzesień 2007

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przypomina o bezwzględnym przekazaniu do weryfikacji za miesiąc wrzesień 2007 (w terminie do 7 września 2007) listy uczniów sporządzonej według stanu na dzień 1 września nowego roku szkolnego 2007/2008 (lista świadczeniobiorców ma zawierać wyłącznie tych uczniów, którzy faktycznie uczęszczają do danej szkoły w nowym roku szkolnym).

W przypadku nie przedstawienia pełnych, poprawnie sporządzonych list uczniów - nie będzie możliwości prawidłowego zweryfikowania danych, a tym samym będzie istniało ryzyko nie sfinansowania przedmiotowych świadczeń.

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku występowania danych identyfikacyjnych tego samego ucznia na listach uczniów przedstawionych przez więcej niż jednego świadczeniodawcę, Oddział Funduszu przyporządkowuje ucznia na podstawie ostatniej daty dokonania wpisu na listę przekazywaną do MOW NFZ.

Jednocześnie informujemy, iż nie obowiązuje już zał. nr 7a - "Wykaz szkół z potwierdzeniami dyrektorów szkół" i prosimy o ich nie przesyłanie.


Bożena Kaczmarczyk - WSOZ - Dział Kontraktowania Świadczeń - POZ tel. (0-12) 29-88-168
Maciej Włodek - WSS - Dział Ewidencji - tel. (0-12) 29-88- 395
Wszystkie aktualności