Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących i sprawozdających (w CBE) świadczenia z zakresu endoprotezoplastyki w rodzaju LECZ

31-10-2008

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących i sprawozdających (w CBE) świadczenia z zakresu endoprotezoplastyki w rodzaju LECZENIE SZPITALNE

W związku z dokonanymi przez Centralę NFZ zmianami w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyki (CBE) (nastąpiła aktualizacja umów w tej bazie oraz zaimplementowany został nowy słownik świadczeń – grup JGP) możliwym staje się uzupełnienie wprowadzanych przez Państwa tam informacji za okres od 01 lipca 2008 roku oraz dalsze prowadzenie sprawozdawczości w CBE zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Małopolski OW NFZ, jak to miało miejsce w I półroczu, będzie weryfikował sprawozdawczość endoprotezoplastyki w oparciu o bazy CBE i Centralną Bazę Świadczeń (CBS) przed dokonaniem płatności za bieżącą fakturę poczynając od bieżącego miesiąca. Uzupełnienie przez Państwa informacji w CBE za miesiące od lipca do września winno nastąpić do dnia 20 listopada. Po tym terminie MOW NFZ przeprowadzi rutynowe weryfikacje sprawozdanych w okresie wdrożenia JGP informacji dotyczących endoprotezoplastyki.
 
 
 
Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń 

tel. (012) 29 88 165

Wszystkie aktualności