TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH (LEKOWYCH), TERAPEU

19-07-2012

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH (LEKOWYCH), TERAPEUTYCZNYCH PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH oraz CHEMIOTERAPII

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie przedstawia informację w sprawie zmian w:
  • szczegółowych komunikatach sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy),
  • komunikacie ze słownikiem produktów handlowych wykorzystywanych w chemioterapii, programach terapeutycznych i zdrowotnych programach (lekowych),
  • komunikacie wysyłanym przez świadczeniodawców do OW NFZ z informacjami o fakturach zakupu w zakresie produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii, programach terapeutycznych i programach lekowych,
  • komunikacie zwrotnym do komunikatu wysyłanego przez świadczeniodawców do OW NFZ z informacjami o fakturach zakupu w zakresie produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii ,programach terapeutycznych i programach lekowych,
umożliwiających przekazywanie od 1 lipca 2012 roku danych o zrealizowanych świadczeniach zdrowotnych w zakresie programów zdrowotnych (lekowych), terapeutycznych programów zdrowotnych oraz chemioterapii.
W związku z powyższym, MOW NFZ informuje, że od dnia 1 lipca 2012 r. przekazywanie danych o zrealizowanych świadczeniach w zakresie programów zdrowotnych (lekowych), terapeutycznych programów zdrowotnych oraz chemioterapii musi być wykonane komunikatem SWIAD zmodyfikowanym w odpowiednim zakresie.
Wszyscy Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programów zdrowotnych (lekowych), terapeutycznych programów zdrowotnych oraz chemioterapii są zobowiązani do zapoznania się z komunikatem Centrali NFZ z dnia 1 czerwca 2012r. ( http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=4945 ) oraz informacją Centrali NFZ z dnia 20 czerwca 2012r. ( http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=4967 ), a także do podjęcia niezbędnych kroków mających na celu zapewnienie prawidłowego sprawozdawania i rozliczania leków w ramach programów zdrowotnych (lekowych), terapeutycznych programów zdrowotnych oraz chemioterapii od 1 lipca 2012 r.
 
Wydział Gospodarki Lekami

MOW NFZ

Wszystkie aktualności