TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie TERAPEUTYCZNE PROGRAMY ZDROWOT

21-05-2012

Z uwagi na liczne zapytania Świadczeniodawców dotyczące ogłoszonych postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESIE TERAPEUTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE ORAZ PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE) prowadzonych w trybie konkursu ofert, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że obecni realizatorzy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi umowami, mogą udzielać świadczeń jedynie do 30 czerwca 2012 r.

Realizatorzy świadczeń w rodzaju LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESIE TERAPEUTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE ORAZ PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE) w II półroczu 2012 r. i latach kolejnych zostaną wyłonieni w ogłoszonych postępowaniach konkursowych.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności