TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie terapeutyczne programy zdrowot

03-02-2009

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne

W związku z komunikatem Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 stycznia 2009r. o następującej treści:
„Departament Gospodarki Lekami Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że pracę rozpoczął Zespół Koordynujący w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
W związku z powyższym do 28 lutego 2009 r. nastąpi wdrożenie nowych zasad kwalifikacji i weryfikacji pacjentów do leczenia biologicznego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego "Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym", opisanych w załączniku nr 32 do Zarządzenia Nr 98/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 27 października 2008 roku.
Zasady te będą obowiązywać od 2 marca 2009 r.”,
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą do Świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach w/w programu o pobranie przedmiotowej aplikacji z portalu internetowego pod adresem www.ewidencjarzs.pl, administrowanego przez firmę Activeweb Medical Solutions oraz zastosowanie się do instrukcji zawartych na stronie.
W razie pytań bądź problemów odnośnie aplikacji prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Pomian- Project Manager Activeweb Medical Solutions pod numerem telefonu : 606 30 90 97 lub drogą elektroniczną na adres  email: , z zaznaczeniem w mailu opcji „do wiadomości” MOW NFZ ( email: ).
 
 
Dział Programów Terapeutycznych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie

Tel: 012 29-88-489

Wszystkie aktualności