TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE WYDAWANE NA ZLECENIE –

21-05-2014

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie – nowa wersja słownika refundowanych wyrobów medycznych

 

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w dniu 05.05.2014r. Centrala NFZ opublikowała nową wersję słownika refundowanych wyrobów medycznych.
W słowniku zostały wprowadzone następujące zmiany:
1.    Wprowadzono nowe kody wyrobów medycznych:
- P.096.Z – cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie zgodnie z zapisem w rozporządzeniu tj. w limicie 0,80 zł za 1 sztukę,
- P.096.H – jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne, ze względu na zapis ”(…) lub w równowartości ich kosztu…” w limicie cenowym 144 zł.
2.    Dla kodów H.031.00, H.031.01, I.035.00, I.035.01, J.040.00 i J.040.01 zmieniony został atrybut strony zaopatrzenia na „jednostronny”.
            W związku z wprowadzeniem nowych (dodatkowych) kodów cewników jednorazowych urologicznych oraz dwóch sposobów ich refundacji, celem ich realizacji i możliwości rozliczania, konieczne jest aneksowanie umów w zakresie zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne – dot. świadczeniodawców, którzy posiadają w asortymencie w/w wyroby medyczne.
            Informujemy również, iż w dniu 19.05.2014 r. wyeksportowane zostały nowe elektroniczne wersje umowy - pliki UMX (dostępne w serwisie ISI - https://isi.nfz-krakow.pl/isi/logowanie.php?r=%2Fisi%2Findex.php), które zawierają powyższe zmiany słownika refundowanych wyrobów medycznych.
 
 
Dział ds. Środków Pomocniczych
 i Przedmiotów Ortopedycznych
Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29-88-365
Wszystkie aktualności