TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

11-09-2007

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 40 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne" oraz w związku z ustaleniami poczynionymi przez konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dotyczących realizacji świadczeń w tym zakresie Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje

  • świadczenie o kodzie 5.06.00.0001436 (ciągła hemofiltracja / hemodiafiltracja żylno-żylna) może być wykazywane w raportach statystycznych i finansowanie łącznie ze świadczeniami dotyczącymi leczenia OAiT pacjentów kwalifikowanych wg skali TISS 28 i TISS 28 dla dzieci.
    Jednocześnie przypominamy, że finansowanie świadczenia o kodzie 5.06.00.0001436 dotyczy dwudziestoczterogodzinnego okresu leczenia
  • świadczenia związane z leczeniem żywieniowym nie mogą być wykazywane w raportach statystycznych i finansowane łącznie ze świadczeniami dotyczącymi leczenia w OAiT pacjentów kwalifkowanych wg skali TISS 28 i TISS 28 dla dzieci; potwierdzeniem ich realizacji jest dokumentacja prowadzona w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności