TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie chemioterapii i programów terapeutycznych (lekowych).

11-04-2007

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie chemioterapii i programów terapeutycznych (lekowych).

Sprawozdawczość za okres I kwartału 2007 r. w zakresie programów terapeutycznych (lekowych) powinna odbywać się na podstawie udostępnionego Zarządzeniem 11/2007, „Wykazu substancji czynnych stosowanych w programach terapeutycznych (lekowych)”. Odpowiednie aneksy techniczne do pobrania zostaną udostępnione w przyszłym tygodniu, o czym powiadomimy w kolejnym komunikacie.

W związku z opublikowaniem Zarządzenia 11/2007 z dnia 16 marca 2007 r. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że sprawozdawczość z zakresu chemioterapii (Katalog świadczeń onkologicznych - chemioterapia) za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 marca 2007 r. powinna odbywać się w oparciu o udostępnioną i obowiązującą od 1 kwietnia br wersję elektroniczną katalogu. W związku z tym, prosimy o pobranie z systemu aneksów technicznych. Nowe substancje czynne, wprowadzone do katalogu w/w Zarządzeniem, zastosowane w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2007 r. mogą być sprawozdawane wyłącznie jako procedura „chemioterapia niestandardowa”.
Ponadto została udostępniona możliwość elektronicznego sprawozdawania udzielanych na bieżąco – od 1 kwietnia 2007 r. - świadczeń z zakresu chemioterapii.

Dodatkowo MOW NFZ informuje, iż w Systemie Informatycznym NFZ została uruchomiona funkcja „twardej walidacji”, która będzie blokować na etapie transmisji błędnie wprowadzane sprawozdania z zakresu programów terapeutycznych i chemioterapii. W przypadku problemów ze sprawozdawczością prosimy o kontakt mailowy:  
Kody błędów, których dotyczy „twarda walidacja”:

 1. 259 – pole „krotność” jest puste,
 2. 351 lub 186 – pole „typ-parametr” jest puste lub różne od P (powierzchnia ciała), B (bezpośrednia dawka), M (masa ciała), I (indywidualna dawka),
 3. 260 – jeśli wybrano „typ-parametr” M lub P, to „wartość-parametr” musi być większa od 0,
 4. 312 – zbyt wysoka wartość parametru masa/powierzchnia ciała,
 5. 263 – pole „podane-do-domu” musi mieć wartość T lub N,
 6. 306 – „podane-do-domu” jest równe T dla substancji, która nie może być podana do domu,
 7. 254 – nie znaleziono kodu schematu leczenia,
 8. 255 – schemat wymaga podania numeru zgody płatnika,
 9. 257 – wskazana substancja nie jest powiązana z wybranym schematem,
 10. 258 – „typ-parametr” jest niezgodny ze sposobem określania dawki podanym w dawkowaniu (np. wybrano masę zamiast powierzchni ciała),
 11. 261 – nieokreślony w schemacie dzień podania.

 

Wszystkie aktualności