Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia z rodzaju LECZENIE SZPITALNE w ramach następujących TERAPEUTYCZNYCH PR

02-02-2011

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia z rodzaju LECZENIE SZPITALNE w ramach następujących TERAPEUTYCZNYCH PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH:• „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”
• „Leczenie inhibitorami TNF chorych z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa”
• „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o dużej i umiarkowanej aktywności choroby lekami modyfikującymi przebieg choroby”


Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 3/2011/DGL Prezesa z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie  terapeutyczne programy zdrowotne, pacjent jest kwalifikowany do programu i kolejnych linii leczenia biologicznego przewidzianych w programie przez Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, powołany przez Prezesa NFZ. Zespół Koordynacyjny kwalifikuje do programu pacjentów zgłoszonych za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego funduszu Zdrowia. Wskazaną w w/w Zarządzeniu  aplikacją komputerową, za pośrednictwem której Świadczeniodawcy mają obowiązek dokonania poprawnej rejestracji pacjenta oraz wprowadzania danych dotyczących monitorowania leczenia i oceny efektów leczenia jest System Monitorowania Programów Terapeutycznych SMPT- rejestr chorób reumatologicznych.
W związku z powyższym, MOW NFZ zwraca się z uprzejmą prośbą do świadczeniodawców realizujących świadczenia w ramach w/w programów o uzupełnienie w aplikacji SMPT odpowiednich danych Pacjentów w celu uzyskania kwalifikacji do terapeutycznego programu zdrowotnego.


UWAGA!
Świadczeniodawcy, którzy dotychczas nie posługiwali się aplikacją SMPT proszeni są o zapoznanie się z instrukcją uzyskiwania konta dostępu do aplikacji, która znajduje pod TYM linkiem

Dział Programów Terapeutycznych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie:

Tel. (12) 29 88 489
(12) 29 88 491
(12) 29 88 488
(12) 29 88 475
(12) 29 88 479
e-mail: 

Wszystkie aktualności