Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia z rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie TERAPEUTYCZNE PROGRAMY ZDROWOT

24-03-2011
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia z rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie TERAPEUTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE u Pacjentów pełnoletnich w ramach kontynuacji leczenia
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż terapeutyczne programy zdrowotne:
  • Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci;
  • Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki;
  • Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera;
  • Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek;
  • Leczenie dzieci z Zespołem Prader - Willi;
  • Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF1,
zostaną objęte Bazą Zgód Indywidualnych, w związku z czym, istnieje możliwość kontynuacji leczenia pacjentów pełnoletnich w ośrodkach pediatrycznych w ramach w/w programów terapeutycznych.
Do czasu wprowadzenia stosownych zmian we wspomnianej bazie, pacjenci pełnoletni powinni mieć zapewnioną kontynuację terapii w ośrodkach, w których dotychczas byli leczeni. 
Jednocześnie MOW NFZ pragnie uprzejmie zaznaczyć, iż realizacja świadczeń w pozostałych (poza wymienionymi powyżej) terapeutycznych programach zdrowotnych powinna odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 65/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne (z późn. zm.).
W związku z powyższym, ośrodki pediatryczne, które maja zakontraktowane świadczenia związane z realizacją tych programów terapeutycznych, powinny realizować świadczenia do czasu osiągnięcia przez Pacjenta pełnoletności.
UWAGA! Pacjenci pełnoletni powinni być przekazywani do ośrodków udzielających świadczeń dla dorosłych, celem kontynuacji terapii.

Dział Terapeutycznych Programów Zdrowotnych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie:
Tel. (12) 29 88 489, (12) 29 88 488, (12) 29 88 475, (12) 29 88 479, e-mail:
Wszystkie aktualności