TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu chemioterapii i farmakoterapii niestandardowej

27-03-2008
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu chemioterapii i farmakoterapii niestandardowej.
 
MOW NFZ uprzejmie informuje, że zostaje cofnięta walidacja w Systemie Informatycznym NFZ na świadczenia z chemioterapii i farmakoterapii niestandardowej, co umożliwi poprawne sprawozdanie tych świadczeń.
 
Jednocześnie informujemy, że po dniu 7.04.2008 do Systemu zostaną przyjęte tylko świadczenia posiadające 16-cyfrowy numer umieszczony w lewym górnym rogu wydanej przez MOW NFZ zgody dot. chemioterapii niestandardowej. Termin wprowadzenia analogicznej zmiany dla farmakoterapii niestandardowej zostanie podany w odrębnym komunikacie.
           
 
 
Dział Programów Lekowych i Chemioterapii
tel. (012) 29 – 88 – 494 (491; 488)
 
Wszystkie aktualności