TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu programów terapeutycznych i chemioterapii

13-11-2007
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu programów terapeutycznych i chemioterapii

PROGRAMY TERAPEUTYCZNE


Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje o pojawieniu się nowego Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 101/2007/DGL na podstawie którego, w ramach istniejących programów wprowadza się możliwość stosowania nowych substancji leczniczych:

 

 • adefoviru i entecaviru w Programie leczenia WZW B lamiwudyną,
 • everolimusu w Programie leczenia immunosupresyjnego sirolimusem,

  i rozszerza się Program leczenia raka piersi trastuzumabem o zastosowanie trastuzumabu w leczeniu adjuwantowym.

  Obowiązujące od dnia 7 listopada 2007 r. Zarządzenie otwiera również możliwość realizacji przez Świadczeniodawców nowo wprowadzonych programów:

   

 • Programu leczenia opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego),
 • Programu leczenia choroby Leśniowskiego - Crohna.

  W najbliższym czasie zostaną ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o realizacje świadczeń zdrowotnych w zakresie nowych programów terapeutycznych.

  Zarządzenie Nr 101/2007/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne" jest dostępne pod adresem:

  http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=2961


  CHEMIOTERAPIA


  W odniesieniu do schematów (kursów) chemioterapii zawartych w Katalogu świadczeń onkologicznych - chemioterapia, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że autorami schematów są konsultanci krajowi lub wojewódzcy. Ich nazwiska umieszczone są obok kursów które zaproponowali. Zapisy schematów zostały potwierdzone w stosownej dokumentacji, w posiadaniu której jest Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ. W przypadku uwag związanych z kształtem schematów prosimy o kontakt z właściwym konsultantem.


 • Dział Programów Lekowych i Chemioterapii
  tel. (0-12) 29-88-479, 29-88-488

  Wszystkie aktualności