Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia zabiegowe w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

28-02-2014
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia zabiegowe w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W nawiązaniu do informacji przekazywanych w trakcie spotkań uzgodnieniowych na rok 2014, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina, że świadczeniodawcy u których struktura realizacji umowy w zakresach zabiegowych po 1 stycznia 2014r. odbiega od przyjętego planu umowy, mogą wystąpić ze stosownym  wnioskiem do MOW NFZ o odpowiednią jego przebudowę.
Pisemny wniosek winien zawierać propozycję nowego planu umowy, opartą o analizę wykonania świadczeń za pierwsze miesiące roku 2014.
 
 
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń
Sekcja AOS i STM
tel. 29 88 269, -274, -169
Wszystkie aktualności