Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: LECZENIE SZPITALNE - w sprawie zasad realizacji grup H01 i H11

04-05-2011

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: LECZENIE SZPITALNE - w sprawie zasad realizacji grup H01 i H11

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, odnosząc się  do zapisów Zarządzenia nr 17/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, informuje że uległy zmianie zasady realizacji grup  H01 i H11.
Dotychczas świadczeniodawcy realizujący świadczenia ww. grup zobowiązani byli do wystąpienia do OW Funduszu z wnioskiem o zgodę na realizację procedury 5.51.01.0008001 – endoprotezoplastyka pierwotna łokcia, barku, nadgarstka, stawu skokowo-goleniowego, częściowa kolana lub H11 – kod produktu 5.51.01.0008011 zabiegi resekcyjne zmian nowotworowych lub guzowatych z endoprotezoplastyką lub zabieg rewizyjny z użyciem protez poresekcyjnych z załącznika 1a oraz procedury 5.53.010001430 – lek lub wyrób medyczny nie zawarty w kosztach.
Zarządzenie nr 17/2011/DSOZ Prezesa NFZ znosi ten wymóg, wobec czego od dnia 1 kwietnia 2011 roku świadczenia w przedmiotowym zakresie są rozliczane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 17/2011/DSOZ.
 
 
 Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Wszystkie aktualności