Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju OPIEKA DŁUGOTERMINOWA dot. rozliczenia świadczeń za miesiąc sierpi

28-08-2008

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju OPIEKA DŁUGOTERMINOWA dot. rozliczenia świadczeń za miesiąc sierpień

W związku ze zmianą warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa, wprowadzonych Zarządzeniem nr 53/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2008r., z mocą obowiązywania od dnia 01.08.2008 r., Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż rozliczenia świadczeń za miesiąc sierpień należy dokonać według dotychczas obowiązujących zasad (na dotychczasowych plikach umów elektronicznych). Po udostępnieniu przez MOW NFZ aktualizacji elektronicznych wersji umów, które nastąpi po zwrocie podpisanych pisemnych aneksów wprowadzających zapisy cyt. Zarządzenia, możliwe będzie dokonanie stosownej korekty faktur.
 
 
Sekcja ds. POZ, PRO, OPD i STM

Tel. (12) 29-88-135

Wszystkie aktualności