Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju OPIEKA DŁUGOTERMINOWA dot. świadczeń opieki paliatywno - hospicyj

12-06-2008

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju OPIEKA DŁUGOTERMINOWA  dot. świadczeń opieki paliatywno - hospicyjnej

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że Minister Zdrowia stwierdził nieważność Zarządzenia Nr 61/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania umów w rodzaju: opieka długoterminowa, w części dotyczącej:
1.      § 17 ust. 1 pkt 2 załącznika do zarządzenia, w brzmieniu następującym: "w hospicjum stacjonarnym/ oddziale medycyny paliatywnej pacjenci z chorobą nowotworową stanowią nie mniej niż 80% chorych. Pacjenci z innymi schorzeniami, bez nadziei na wyleczenie mogą stanowić 20% ogółu pacjentów objętych opieką. Zwiększenie liczby pacjentów nienowotworowych powyżej 20% jest możliwe po uzyskaniu zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu".
2.      § 18 ust. 1 pkt 5 i 6 załącznika do zarządzenia, w brzmieniu następującym: "spośród pacjentów hospicjum domowego, co najmniej 80% stanowią osoby w schyłkowym okresie życia choroby nowotworowej; zwiększenie liczby pacjentów nienowotworowych powyżej 20% wszystkich objętych opieką jest możliwe po uzyskaniu zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu".
3.      § 18 ust. 2 pkt 6 załącznika do zarządzenia, w brzmieniu następującym: "zwiększenie liczby pacjentów nienowotworowych powyżej 50% wszystkich objętych opieką jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu".
W związku z powyższym, przedmiotowe zapisy należy uznać za nie wiążące od dnia wejścia w życie cyt. Zarządzenia.
Jednocześnie informujemy, że nowy projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa jest w trakcie opracowywania przez Centralę; po jego ogłoszeniu umowy w powyższym rodzaju będą odpowiednio aneksowane.

Katarzyna Tarnawska
Sekcja POZ, Programów Profilaktycznych,
Opieki Długoterminowej i Stomatologii

Tel. 012/29-88-267

Wszystkie aktualności