Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA/KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPEC

05-05-2009

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA/KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje, iż podczas wczytywania do systemu informatycznego MOW NFZ przesyłanych przez Państwa komunikatów XML typu DEKL (tzn. list lekarza, pielęgniarki, położnej POZ oraz list medycyny szkolnej),  została wprowadzona walidacja kodów (sygnatur) umów. Dlatego prosimy o przekazanie plików z właściwymi, dla poszczególnych list, kodami umów.
Listy aktywne powiązane są z następującymi kodami umów:
- listy: lekarza POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej - kod umowy:
    kod świadczeniodawcy/POZ/07/2009,
- lista pielęgniarki POZ - kod umowy: kod świadczeniodawcy/POZ/08/2009,
- listy KAOS – kod umowy: kod świadczeniodawcy/AOS/03/2009.
          Równocześnie informujemy, iż wszystkie pliki przesłane z błędnym kodem umowy zostaną odrzucone w błędach importu. Sprawdzenie poprawności pliku możliwe jest w serwisie internetowym ISI (https://isi.nfz-krakow.pl/). Przypominamy iż informacja o poprawnym statusie importu znajduje się przy pliku, który zostanie przesłany jako ostatni.
 
                                                                                                               
                                                                                                                   
                                                                                     Dział Ewidencji - Barbara Grabowska                                                                   
tel. kontaktowy: 012/29-88-395
012/29-88-393 
Wszystkie aktualności