TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

09-06-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina o sposobie dokonywania zmian w umowach i załącznikach do umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy - Portalu Potencjału można dokonać niezbędnych w procesie aneksowania umów, zmian takich elementów jak:

  • dodanie nowego zakresu świadczeń - za pośrednictwem aplikacji Ofertowanie, po uprzednim naniesieniu odpowiednich zmian w danych zawartych w Portalu Świadczeniodawcy - Portalu Potencjału.
  • zmiana wykazu miejsc realizacji świadczeń (dodanie nowego miejsca realizacji) – odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy - Portalu Potencjału, poprzez dodanie nowego miejsca realizacji świadczeń do struktury świadczeniodawcy wraz z całym potencjałem (personel i harmonogram). Nie ma już potrzeby przygotowywania oferty aktualizacyjnej dot. zmiany miejsc realizacji świadczeń w aplikacji Ofertowanie.
  • zmiana wykazu podwykonawców (dodanie nowego podwykonawcy) - odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy - Portalu Potencjału, poprzez dodanie nowej umowy podwykonawstwa oraz przekazanie przez podwykonawcę całego potencjału (personel i harmonogram). Nie ma już potrzeby przygotowywania oferty aktualizacyjnej dot. zmiany miejsc realizacji świadczeń w aplikacji Ofertowanie.
  • zmiana wykazu personelu/harmonogramu - odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy - Portalu Potencjału, poprzez dokonanie stosownych zmian w wykazie personelu oraz przygotowanie wniosku „portalowego” dot. zmian w wykazie personelu lub harmonogramie.

W przypadku dokonania ww. zmian w umowie i/lub w załącznikach oraz zmian wykazu personelu, harmonogramu itp. dokonywanych w procesie aneksowania umów, należy wypełnić i przesłać do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: „Wniosek o podpisanie aneksu do umowy ZPO – pozostałe zmiany z wyjątkiem zmian asortymentu” oraz odpowiednich do nich załączników z wykazami wprowadzonych zmian, które należy przygotować w formie wydruku, zgodnie z ustalonym formatem (wzory druków w załączeniu).

  • zmiana wykazu asortymentu - po dokonaniu wszystkich zmian dotyczących asortymentu w Portalu Świadczeniodawcy - Portalu Potencjału, należy wypełnić i przesłać do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: „Wniosek o podpisanie aneksu do umowy ZPO – zmiana asortymentu” wraz z „Wykazem zmian asortymentu” (wzory druków w załączeniu).

Dokładniejsze informacje dotyczące sposobu wprowadzania do umów nowych produktów handlowych znajdują się w instrukcji dołączonej poniżej do komunikatu.

Pliki do pobrania

Wniosek o podpisanie aneksu do umowy ZPO -  zmiana asortymentu 
Wniosek o podpisanie aneksu do umowy ZPO -  pozostałe zmiany z wyjątkiem zmian asortymentu 
Wykaz zmian asortymentu – załącznik do wniosku
Wykaz miejsc realizacji świadczeń – załącznik do wniosku 
Wykaz zmian personelu – załącznik do wniosku 
Instrukcja wprowadzania produktów handlowych 
Ścieżka Świadczeniodawcy – zmiana miejsc realizacji świadczeń 

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29-88-364, 365, 368, 374

Wszystkie aktualności