TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI

11-02-2013
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi w sprawie ostatecznego terminu rozliczenia świadczeń ZPO zrealizowanych w roku 2012.
 
 
 
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie uprzejmie przypomina, że zgodnie z § 23 ust.1 oraz § 27 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (stanowiących Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  (Dz. U. Nr 81 poz. 484), termin ostatecznego rozliczenia umów ZPO za świadczenia wykonane w 2012 r. upływa 45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, tj. z dniem 14 lutego 2013 r.
 
 
W związku z powyższym, prosimy o dokonywanie wszelkich uzupełnień i korekt raportów statystycznych oraz przesłanie dokumentów rozliczeniowych przed upływem powyższego terminu (decyduje data wysłania). Jednocześnie informujemy, że od dnia 15 lutego 2013 r. zablokowane zostaną bazy sprawozdawcze dla roku 2012.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
 
    Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
tel. (12) 29-88-367,-368
Wszystkie aktualności