Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące PRZEDMIOTARMI ORTOPEDYCZNYMI

08-02-2013

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące PRZEDMIOTARMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKAMI POMOCNICZYMI – dokonywanie zmian w umowach i załącznikach do umowy ZPO

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 05.03.2010r. (http://www.nfz-krakow.pl/index.php?com=komunikaty&id=974) który zostaje anulowany z dniem ogłoszenia niniejszego, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina o sposobie dokonywania zmian w umowach i załącznikach do umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami  pomocniczymi.
Za pośrednictwem Portalu Potencjału można dokonać niezbędnych w procesie aneksowania umów zmian takich elementów jak: asortyment, harmonogram pracy, wykaz personelu, zmiana miejsc wykonywania świadczeń, zmiana wykazu podwykonawców oraz dodanie nowego zakresu świadczeń.  
Wprowadzenie nowych zakresów świadczeń do zawartych umów oraz dodanie przez świadczeniodawcę nowych punktów sprzedaży / podwykonawców, odbywa się również za pośrednictwem aplikacji Ofertowanie, po uprzednim naniesieniu odpowiednich zmian w danych zawartych w Portalu Potencjału.
Po dokonaniu wszystkich zmian dotyczących asortymentu w Portalu Potencjału, należy przygotować w formie wydruku, zgodnie z ustalonym formatem (wzór tabeli dołączony do komunikatu), zestawienie wszystkich zmian, jakie zostały wprowadzone w zestawach produktów handlowych oraz wypełnić „Wniosek o podpisanie aneksu do umowy ZPO – zmiana asortymentu” (załączony poniżej). W przypadku innych zmian w umowie i/lub w załącznikach dokonywanych w procesie aneksowania umów, należy korzystać ze wzoru „Wniosku o podpisanie aneksu do umowy ZPO – pozostałe zmiany z wyjątkiem zmian asortymentu” (jak w załączeniu) oraz odpowiednich do nich załączników z wykazami wprowadzonych zmian, które należy przygotować w formie wydruku, zgodnie z ustalonym formatem (wzory tabeli dołączone do komunikatu)
Dokładniejsze informacje dotyczące sposobu wprowadzania do umów nowych produktów handlowych znajdują się w instrukcji dołączonej poniżej do komunikatu.
 
 
 
Załączniki:
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29-88-367, 368
Wszystkie aktualności