TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących ZAOPATRZENIE W REFUNDOWANE ŚRODKI POMOCNICZE I PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE – kom

09-09-2013

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w refundowane środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne – komunikat Centrali NFZ w sprawie Zarządzenia nr 47/2013/DI Prezesa NFZ

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuję, że w dniu 06.09.2013 roku na stronie internetowej Centrali NFZ (www.nfz.gov.pl) został opublikowany komunikat w sprawie Zarządzenia nr 47/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (http://nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5650) w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013r.


Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29-88-365

Wszystkie aktualności