Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne dot. kwalifikacji wyrobów medycznych

21-03-2014

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne dot. kwalifikacji wyrobów medycznych

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia Świadczeniodawca musi posiadać kwalifikacje określone w załączniku nr 7 do Zarządzenia Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne (z późn. zm.), do właściwego doboru zaopatrzenia jak również do prawidłowego przyporządkowania danego wyrobu medycznego do grupy i pozycji z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1565).
 
 
 
Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

tel. (12)29 88 368,365,364,374

Wszystkie aktualności