Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców składających oferty w postępowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rod

03-09-2015

Komunikat dla Świadczeniodawców składających oferty w postępowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń  w rodzaju LECZENIE SZPITALNE
w zakresie PROGRAMY ZDROWOTNE (lekowe)

W związku z pytaniami i wątpliwościami związanymi z interpretacją pytań ankietowych stanowiących składową oferty w postępowaniach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programy zdrowotne (lekowe) a dokładnie w odniesieniu do pytania: Czy w dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy zawartej z Funduszem proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie?

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w przypadku gdy świadczeniem gwarantowanym jest nowy program zdrowotny  (wprowadzony Obwieszczeniem MZ) dotychczas nierealizowany na terenie województwa, ponieważ postępowanie konkursowe obejmujące nowy zakres (dany program lekowy) zostało właśnie ogłoszone, wtedy, wypełniając ankietę w tym postępowaniu zawsze należy na powyższe pytanie wskazać odpowiedź: NIE. Pytanie to odnosi się do danego, nowego programu ( = nowego zakresu świadczeń).

Przykładowo:
realizując w momencie składania oferty program „Leczenie przewlekłego wzw typu C” i przystępując do postępowania konkursowego obejmującego „Leczenie przewlekłego wzw typu C terapią bezinterferonową” – również odpowiemy na powyższe pytanie NIE, gdyż zakresem świadczeń, o którym mowa w pytaniu jest nowy program„Leczenie przewlekłego wzw typu C terapią bezinterferonową”.


Pytanie to może mieć odpowiedź: TAK w programach lekowych w ofertach składanych przez świadczeniodawców w procesie kontraktowania prowadzącego do zawierania nowych umów wieloletnich (gdy poprzednie umowy na ten zakres wygasną) ale nie w przypadku postępowań ogłaszanych w celu zawarcia dodatkowej umowy na jeden lub więcej  zupełnie nowych zakresów świadczeń - (nowe programy lekowe wprowadzane kolejnymi Obwieszczeniami MZ ).

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 491

Wszystkie aktualności