TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców używających aplikacji

05-12-2007
Komunikat dla świadczeniodawców używających aplikacji "Ofertowanie 2008"

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o udostępnieniu nowej wersji programu "Ofertowanie 2008" koniecznej do przygotowania aktualizacji danych świadczeniodawcy i oferty konkursowej na rok 2008.
Program OF-8.05.0001_OFERT.exe jest pełną wersją aplikacji z możliwością uaktualniania do wyższej wersji. Plik instalacyjny należy pobrać ze wskazanej poniżej lokalizacji na dysk, a następnie uruchomić na właściwym stanowisku komputerowym. Instalator zapyta o wskazanie oddziału wojewódzkiego NFZ i miejsca w którym ma być zainstalowany program.
Aktualna wersja aplikacji jest dostępna pod adresem:

http://isi.nfz-krakow.pl/?p=ko2008_aplikacja

Wszystkie aktualności