Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne

18-10-2007
Komunikat dla Świadczeniodawców w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne

W związku z aneksowaniem umów na 2008 rok prosimy o udokumentowanie wymagań wobec posiadanych typów pracowni diagnostycznych (określonych w zarządzeniu nr 65/2007/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne):

 

 

 • kwalifikacje personelu lekarskiego wg załącznika nr 3b,
 • paszport techniczny lub dokument równoważny potwierdzający dane aparatu (sprzętu) wymaganego w określonym typie pracowni,
 • oświadczenie o ilości wykonywanych badań w 2006 roku i w pierwszej połowie 2007 roku w przypadku Pracowni Tomografii Komputerowej lub Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego,
 • oświadczenie o spełnianiu innych wymagań dotyczących typu pracowni wymienionej w ofercie zgodnie z załącznikiem nr 3b.

   

  Prosimy również o dostarczenie kopii certyfikatów zewnętrznej oceny jakości (ISO w zakresie usług medycznych, akredytacja CMJ, certyfikat dla poradni leczenia bólu wydany przez Polskie Towarzystwo Leczenia Bólu).

   

  Powyższe dokumenty prosimy przesłać do dnia 26 października 2007r.
  Na adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Józefa 21, 31-056 Kraków
  z dopiskiem � Dla Sekcji AŚS� lub fax 012 644 01 41.


 • Dział Kontraktowania Świadczeń MOW NFZ

  Wszystkie aktualności