Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców w rodzaju LECZNICTWO SZPITALNE (SZP) realizujących i sprawozdających (w CBE) świadczenia z zakre

29-11-2011

Komunikat dla Świadczeniodawców w rodzaju LECZNICTWO SZPITALNE (SZP) realizujących i sprawozdających (w CBE) świadczenia z zakresu endoprotezoplastyki

Szanowni Państwo,
Małopolski OW NFZ informuje o modyfikacjach Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (CBE) mających na celu poprawę funkcjonalności CBE zarówno po stronie świadczeniodawców, jak i oddziałów wojewódzkich oraz Centrali NFZ. Centralna Baza Endoprotezoplastyk zostanie uzupełniona o dodatkowe dane generowane w raportach, ujednolicone słowniki pod względem ich wyświetlania i pobierania. Zgodnie z tym, z dniem 1 stycznia 2012 r. wprowadzony zostanie:
·                    nowy słownik endoprotez
o   prosimy o uzupełnienie kodów pozycji elementów wszczepu (kodów technicznych) z bieżącego roku oraz z lat wcześniejszych, do dnia 16 stycznia 2012 roku (komunikaty szczegółowe były publikowane w 2009 roku). Słownik jest stale rozszerzany i wiele widniejących w ISI kodów technicznych można już teraz uzupełnić.
·                    obowiązek sprawozdawania wszystkich rewizji po endoprotezoplastyce stawowej
o   sprawozdawczość CBE obejmie również rewizje w trakcie których nie wszczepiono żadnego nowego elementu. Technicznie służy temu nowe pole wyboru „Rewizja bez wymiany elementów” znajdujące się na karcie w części ‘Informacje o wszczepie’/ ‘Rodzaj operacji’.
 
Odnosząc się do powyższego prosimy, do dnia 29 grudnia 2011 r. (czwartku) wprowadzić do CBE oraz Centralnej Bazy Świadczeń (CBS) wszystkie hospitalizacje z wszczepem implantu tak, by codzienna weryfikacja CBE na bieżąco w ciągu miesiąca grudnia, a w szczególności w dniach 29 i 30 grudnia 2011 r. umożliwiła pozytywne zweryfikowanie świadczeń 2011 roku.
Ewentualne pytania prosimy kierować drogą mailową na adres: endoprotezoplastyka@nfz-krakow.pl
 
Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń
Wszystkie aktualności