Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ, REHABILITACJA LECZNICZA i LECZENIE STOMAT

06-08-2008

Komunikat dla Świadczeniodawców w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień (PSY), Rehabilitacja lecznicza (REH) i Leczenie stomatologiczne (STM) dotyczący sprawozdawczości za lipiec 2008 r.

W związku koniecznością aktualizacji wersji elektronicznych umów w rodzajach świadczeń: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (PSY), Rehabilitacja lecznicza (REH) i Leczenie stomatologiczne (STM), po wprowadzeniu zmian wynikających z nowelizacji odpowiednich Zarządzeń Prezesa NFZ z mocą działania od dnia 01.07.2008 r. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż aktualnie przygotowywane są nowe elektroniczne pliki umów, które w najbliższym czasie zostaną wystawione do pobrania przez system ISI. W tym czasie nie będzie możliwa sprawozdawczość świadczeń z dotychczasowych wersji umów. Jednocześnie prosimy o pilne odesłanie podpisanych ewentualnych zaległych wcześniejszych aneksów, które muszą zostać zatwierdzone w systemie w pierwszej kolejności.
 
 
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
tel. 12 - 29 88 160
 
Leczenie stomatologiczne
tel. 12 - 29 88 179
 
Rehabilitacja lecznicza
Tel. 12 - 29 88 325
Wszystkie aktualności