Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców w rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – świadczenia pielęgniarki szkolnej

19-12-2008

Komunikat dla Świadczeniodawców w rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – świadczenia pielęgniarki szkolnej

W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy przepisami odnoszącymi się do kompetencji pielęgniarek legitymujących się posiadaniem tytułu magistra pielęgniarstwa (art. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004. r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2004 r. Nr 282 poz.2814 ze zm. oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, Dz. U. Nr 282 poz. 2814 ze zm.) stosownie do wspólnych ustaleń przedstawicieli środowisk świadczeniodawców, Ministerstwa Zdrowia oraz Centrali NFZ informujemy, iż Fundusz uwzględni przedmiotowe kwalifikacje jako równoważne w prowadzonych postępowaniach o zawarcie umów w zakresie: świadczenia pielęgniarki szkolnej; jednocześnie anonsowana jest stosowna zmiana wymagań w załączniku nr 3 a do Zarządzenia Nr 105/2008/DSOZ.

 

 

Bożena Kaczmarczyk
St. Specjalista

Sekcja POZ, STM, OPD PRO

(0-12) 29-88-168

Wszystkie aktualności