TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania nr 06-11-002321/LSZ/03/1/03.4640.032

04-11-2011

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania
nr 06-11-002321/LSZ/03/1/03.4640.032.02/2 w rodzaju leczenie szpitalne

Powołując się na treść ogłoszenia postępowania o numerze: nr 06-11-002321/LSZ/03/1/03.4640.032.02/2 prowadzonego w trybie rokowań poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: urologia – zespół chirurgii jednego dnia, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przesuwa  termin  rozstrzygnięcia w/w postępowania z dnia 4 listopada 2011 roku na dzień 8 listopada 2011 roku.


Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Wszystkie aktualności